Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mekatronik Mühendisliği  

Mustafa ÇAKIR, Okan ORAL
DERSLİK VE LABORATUVARLAR İÇIN RFID & BLUETOOTH KONTROLLÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ
 
Amaç: İklimlendirme, okul ortamlarında öğrenci ile öğretim elemanı sağlığı ve eğitimin verimliliği açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Derslik ve laboratuvarların iklimlendirmesi için çoğu kez klimalar tercih edilmektedir. Klimaların yüksek enerji tüketimi eğitim kurumları için ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Kapatılması unutulmuş klimaların dersliklerde saatlerce gereksiz yere çalışması enerji kullanımını arttıran unsurlardan biridir. Bir diğer unsur ise uygun dış ortam sıcaklığına rağmen klimaların yine gereksiz yere çalıştırılmasıdır. Bu gereksiz harcamaların akıllıca yaklaşımlar ile kısıtlanması Arduino kontrol kartları ile mümkün olabilmektedir. Yöntem-Bulgular: Bu çalışmada salon tipi 3 fazlı bir klima, RFID kart ve Bluetooth teknolojisi ile iç ve dış ortam sıcaklık değerini ölçen sensörler yardımıyla Arduino platformu üzerinden kontrol edilmiştir. Sonuç: Bu sayede klimanın kontrolü RFID kartı veya mobil cihazı kullanan öğretim elemanı tarafından yapılabilmekte ve gereksiz enerji harcamalarının önüne geçilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arduino, RFID, DHT-22, Klima, RemoteXY

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.5

RFID & BLUETOOTH CONTROLLED AIR CONDITIONING SYSTEM FOR CLASSROOMS AND LABORATORIES
 
Aim: Air conditioning has a great importance for the health and productivity of instructors and also for the students in the school environment. Air conditioners (ACs) are often preferred for air conditioning of classrooms and laboratories. High energy consumption of these ACs raises costs to educational institutions. Forgetting to turn off the ACs at nights or weekends also causes high energy waste and motor failures. Another factor rising costs is to run the ACs while outside temperature is adequate and there is no need to run the ACs. Method-Results: To overcome these situation, Arduino based control systems may be used. Conclusion: In our study, an HVAC is controlled via the Arduino platform. We used RFID and Bluetooth technology to prevent unauthorized access to the unit controls while checking indoor and outdoor temperature to decide whether it is really necessary to run the ACs to avoid the unneeded startup.

Keywords: Arduino, RFID, DHT-22, Air Conditioning, RemoteXY

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.5

Tam Metin