Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: İnşaat Mühendisliği  

153
Mehmet SANDALCI
KIYIBOYU KUM TAŞINIMINA DALGAKIRANIN ETKİLERİ: BATI KARADENİZ SAHİLİ KARASU PLAJ ÖRNEĞİ
 
Kumsal kum ve çakıl gibi kohezyonsuz malzemeden meydana gelen kıyı şeridi olup daima dalgaların kırılması ile oluşan kıyıboyu akıntılarının taşınımına maruzdur. Kıyıboyu taşınan katı madde kıyılarda bazen oyulma bazende yığılmalar meydana getirerek kıyı çizgisinin değişimine neden olur. Doğal olarak bu değişim dengelidir. Ancak kıyıda yapılan dalgakıran gibi yapılarla bu denge bozulur. Neticede kıyı yapılarının işlevlerini yerine getirmesini engeller. Bu çalışmada Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılmış olan limanın dalgakıranının ne kadar sürede dolacağı tahmin edilmiştir. Bu tahmin yapılırken 14 yıllık kıyı çizgisi gözlemleri yapılmış ve ölçümlerle kıyı çizgisi belirlenmiş daha sonra analitik yöntemlerle kıyının ne kadar dolacağı tahmin edilmiştir. Gözlem sonuçları ile tahmin edilen değerler birbiri ile karşılaştırılmış, benzer olduğu görülmüştür. Buradan hareketle dalga kırılma bölgesine kadar dalgakıranın ne kadar zamanda dolacağı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kıyıboyu Kum Taşınımı, Kıyıçizgisi, Kıyı Yapıları, Dalgalar

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.3.3

EFFECT OF BREAKWATER ON LONGSHORE SEDIMENT TRANSPORT: CASE STUDY FOR KARASU BEACH IN WESTERN BLACK SEA COAST-TURKEY
 
Beach is defined as a coast composed of cohesionless materials such as sand and gravel. The beach is exposed to the longshore currents caused by the breaking waves. Longshore currents cause longshore sand transport. On natural beach, the longshore sand transport is usually in equilibrium. However, longshore sand transport is interrupted by coastal structures such as breakwater, seawalls, harbors, etc. As a result, sand will deposit on the updrift side of structure and erosion will occur on the downdrift side. In this study, the effects of coastal currents formed by wind ripples on the shoreline were observed depending on the time and the accumulation in the breakwater structure was estimated with an analytical method. 1 year of coastal change estimated by analytical method, compared with observations, the correlation between them was found to be 0,99. On the other hand, the wave break depth is found to be 3,67 m. and the breakwater length corresponding to the wave break depth is found to be 512,38 m. It is estimated that 512,38 meters of the breakwater in 254,5 years will be filled with sediment.

Keywords: Longshore Sand Transport, Shoreline, Coastal Structures, Waves

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.3.3

Tam Metin