Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Mekatronik Mühendisliği  

65
Adem COMART, Okan ORAL, Nuri ÇAĞLAYAN
NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN TARIMSAL ALANDAKİ UYGULAMALARI
 
Bu çalışmada, nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) teknolojisinin tarımsal alandaki uygulamalarını kapsayan bir literatür araştırması yapılmış ve tarım teknolojilerinin geleceği hakkındaki öngörülere yer verilmiştir. Sayısallaşan ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı otomasyon çağında eski sistemlerin yerini yüksek teknolojili sistemlerin alması insanların yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bu sistemlerin içinde nesnelerin interneti kavramı belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. IoT, çeşitli haberleşme protokolleri kullanarak birbirleri ile bağlantı kuran ve veri paylaşan akıllı bir ağ oluşturmuş cihazları temsil etmektedir. Bu teknolojinin kullanımının yaygınlaştığı alanlardan biri de tarım sektörüdür. Tarımsal alanda kullanılan IoT tabanlı sistemler; tarımsal tedarik zincirinin takibi, yetiştiricilik, izleme ve kontrol olarak sıralanabilir. İleri teknolojiyle toprak analizi, uzaktan operasyon ve kumanda edebilme yeteneği, doğal kaynakların, suyun ve çevrenin korunması, ürün kayıpların en aza indirgenmesi tarım işletmelerinin ana amaçlarıdır. İşletmeler bu teknoloji sayesinde ürünlerini ve kaynaklarını analiz edebilmekte, gerçek zamanlı üretim performanslarını değerlendirebilmekte ve kaynaklarını daha etkin kullanabilmeleri için geleceğe yönelik planlamalar yapabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti (IoT), Akıllı Tarım Uygulamaları, Yetiştiricilik, İzleme

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.3

APPLICATIONS OF THE TECHNOLOGY OF INTERNET OF THINGS IN AGRICULTURE AREA
 
In this study, a literature research is done which embracing of implementations in agricultural area of IoT (Internet of Things) technology and some previsions about the future of agrotechnology are occured. In the age of automation which is getting more numerative and increasingly used more technology, using high technological systems instead old-fashioned systems make people's life easier. The concept of IoT comes out of from all these systems distinctly. IoT represents devices which makes a smart network each other by sharing datas and building up connections by using communication protocols. Agriculture is one of the field that this system is being used widely. IoT based-used systems in agricultural area can be lined as tracking of agricultural procuring chain, cultivation, tracking and monitoring. By using advanced technology, analysing the soil, ability of command operation from distance, protection of natural resources, water and environment, reducing the loss of products are the main targets of the agricultural corporations. By the help of using this technology, corporations can analyse their products and recources, evoluate the real-time production performances and make future planings to use their funds more effectively.

Keywords: Internet of Things (IoT), Smart Agriculture Applications, Aquaculture, Monitoring

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.2.3

Tam Metin