Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Biyosistem Mühendisliği  

134
Mustafa Cem ALDAĞ, Bülent EKER
TARIM MAKİNALARI İMALATINDA YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI
 
Bu çalışmada, hayatlarımızı değiştirmenin eşiğinden henüz girmekte olan Endüstri 4.0, IoT, Blockchain gibi yeni teknolojilerin tarım sektörüne getirdiği yeniklerin ve başlangıç aşamasında olan hangi yeni teknolojilere dikkat etmemiz gerektiği öngörülmeye çalışılmıştır. Ayak seslerini giderek yakından duymaya başladığımız bu devrimi ıskalamamak için neler yapmalıyız sorusunun yanıtları “Smart Farming 4.0” ve “Agriculture 4.0” yaklaşımları çerçevesinde verilmeye çalışılmıştır. Dünya’da yaşanan gelişmeler göz ardı edilmeden Avrupa Birliği ve Türkiye’nin mevcut durumda neler yaptıkları ve vizyonlarının doğruluğu tespit edilmeye çalışılarak, yapılacak çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarım 4.0, Akıllı Tarım, Dijital Tarım

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.3.2

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING
 
In this study, innovations brought by new technologies which are starting to change our lives such as Industry 4.0, IoT, and blockchain on agriculture sector and how these new technologies should be considered were analyzed. This revolution which we can hear the footsteps was presented under “Smart Farming 4.0” and “Agriculture 4.0” approaches to prevent missing the opportunities provided with this revolution. Without disregarding advancement on global scale, current application and visions of European Union and Turkey were analyzed and this study aimed to be a guidance to future studies.

Keywords: Agriculture 4.0, Smart Farming, Digital Farming

Doi: 10.17366/uhmfd.2018.3.2

Tam Metin