Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Bilgisayar Mühendisliği  

Okan ORAL, Şefik AFYONCU
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖZEL YETENEK SINAVLARI İÇİN WEB TABANLI KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURULMASI (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 
Amaç: Bu çalışmada; Akdeniz Üniversitesi özel yetenek sınavını gerçekleştiren birimlerin süreci kolaylıkla yönetebilmeleri, sınava girmek isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini üniversiteye gelmeden kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için web tabanlı özel yetenek sınavı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Yöntem: Sistem web tabanlı olarak ASP.NET nesne yönelimli programlama özelliğine sahip HTML içerisine gömülebilen kodlar ile birlikte geliştirilmiş, veritabanı işlemleri için ORACLE kullanılmıştır. Bulgular: Geliştirilen sistemin kullanımı, özel yetenek sınavı planının hazırlanması, uygulanması, aşamalarının izlenmesi ve duyurulması, geri bildirimlerin alınması, gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gibi süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Sistem sınava girme koşullarını sağlamayan öğrenciler ile kayıt ücreti yatırmamış öğrencilerin kayıt olmalarına izin vermemektedir. Sonuç: Yaklaşık 2000 öğrencinin katıldığı özel yetenek sınavının organizasyonunun ve bankaya yapılan sınav kayıt ücreti ödemelerinin internet üzerinden sağlanması başvuruda yaşanan yığılmaları önlemekte, dokümantasyondan kaynaklanan maliyetleri ve kullanılan iş gücünü azaltmaktadır. Bunun yanında web tabanlı bir kayıt sistemi etrafında birçok kullanıcının bilgiyi aynı anda veya değişik zamanlarda ve yerlerde paylaşmaları olanaklı olacağından bilginin önemi ve etkinliği artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Özel Yetenek Sınavı, Web tabanlı yazılım, Etkinlik

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.4

CREATING A WEB BASED REGISTRATION SYSTEM FOR SPECIAL TALENT EXAMS IN HIGHER EDUCATION (AKDENIZ UNIVERSITY SAMPLE)
 
Aim: In higher education, special talent registration operations are usually done by filling printed “analog” forms. This increases the chances of error, creates the need for high work force and creates problems such as lack of information and unnecessary waste of resources. These problems are reduced by using an online registration system. In this study, a web based special talent exam registration system was developed in order the exam units to manage the process with ease and students to register easily without coming to university. Method: The system is developed with codes that are able to embed in HTML (Hyper Text Markup Language) that has ASP. NET object oriented programming and ORACLE was used for database operations. Results: Using the system enables preparing and applying a special talent examination plan, observation and announcement of stages, getting feedback, making necessary regulations and so on easily. The system does not permit students who do not meet exam requirements and who did not pay the examination fee to register. Conclusion: Providing the special talent organization and examination fee deposit in an online fashion prevents piling up and reduces costs of documentation and work force. Also, since a web based registration system enables users to share information simultaneously or at different times, the importance and effectiveness of information increases.

Keywords: Higher Education, Special Talent Examination, Web Based Software, Efficiency

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.2.4

Tam Metin